İspanyolca Kursu


İspanyolca Kursu bilgi yabancı dil kursu Bahçelievlerde verilen eğitimlerimiz klasik yöntemlerden farklı olmakta olup daha fazla soru-cevap tekniğine dayanan ve özellikle dilin kullanımına daha fazla yönlendiren aktif metot tekniğidir.Bu şekilde eğitim alan öğrencilerimiz, ülkemizde genelde verilen klasik ve yoğun gramer ağırlıklı programlar yerine kullanıma ağırlık verilen, öğrencilerin Türkçe düşünmeden refleksi ve hızlı olarak dili konuşmaları mailleşme ve yazışma edinimlerini çok hızlı bir hale getiren eğitim sistemidir.
 
eğitim alan öğmlılıklarını sürdürdükleri sürece İspanyolca dilini öğrenmek kaçınılmaz olmaktadır.
rencilerimiz 
 
5-7 kişilik kontenjan sınıflarımızda eğitim görmekte olup bu kontenjan yeterli ölçüde öğrencilerimize İspanyolca dilinde rol verme konusunda yeterli zamanı sağlamaktadır. 
İspanyolca Kursu ‘muzda eğitimlerimiz her bir kur 72 saatten oluşmakta ve 8 hafta sürmektedir. 
Her 8 hafta sonunda öğrencilerimiz hangi nedenle olursa olsun 100 üzerinden 75 puan barajını konuşma-okuma-dinleme ve yazma bölümlerinde yakalayamadıklarında ücretsiz kur tekrarlarına şekilsiz ve şartsız olarak zorunlu katılmak durumunda olmaktadır. 
Bu sistemimiz ile öğrencilerimiz ders devamlılıklarını sürdürdükleri sürece İspanyolca dilini öğrenmek kaçınılmaz olmaktadır.